nes_banner

Üldised teadmised ventiilide paigaldamise kohta nr 1

Ülevaatus enne klapi paigaldamist

① Kontrollige hoolikalt, kasventiilmudel ja spetsifikatsioon vastavad joonise nõuetele.
② Kontrollige, kas klapivars ja klapiketas on paindlikult avatavad ning kas need pole kinni jäänud või viltu.
③ Kontrollige, kas klapp on kahjustatud ja kas keermestatud klapi keere on õige ja terviklik.
④ Kontrollige, kas klapipesa ja ventiili korpuse kombinatsioon on kindel, kas klapiketta ja klapipesa, klapikaane ja klapi korpuse ning klapivarre ja klapiketta vahel on ühendus.
⑤ Kontrollige, kas klapi tihend, tihend ja kinnitusdetailid (poldid) vastavad töökeskkonna nõuetele.
⑥ Vana või kaua seisnud rõhualandusventiil tuleks lahti võtta ning tolm, liiv ja muu praht tuleb veega puhastada.
⑦ Eemaldage pordi kate, kontrollige tihendusastet ja klapiketas peab olema tihedalt suletud.

Klapi rõhu test

Madal-, kesk- ja kõrgsurveventiilidele tuleks teha tugevus- ja tihedustesti ning legeerterasest klappidele ka ükshaaval kesta spektraalanalüüs ning materjal üle vaadata.

1. Klapi tugevuskatse
Klapi tugevuskatse on avatud olekus klapi katsetamine, et kontrollida lekkeid klapi välispinnal.Ventiilide puhul, mille PN≤32MPa, on katserõhk 1,5-kordne nimirõhk, katseaeg ei ole lühem kui 5 minutit ning kvalifitseeritava kesta ja tihendustihendi juures ei esine leket.

2. Klapi tiheduse test
Katse tehakse täielikult suletud klapiga, et kontrollida, kas klapi tihenduspinnal on leke.Katserõhk, välja arvatud liblikklapid, tagasilöögiklapid, põhjaklapid ja drosselklapid, tuleks üldjuhul läbi viia nimirõhul.Töörõhu kasutamisel saab seda testida ka 1,25-kordse töörõhuga ja see on kvalifitseeritud, kui klapiketta tihenduspind ei leki.

CVG klapi kohta

CVG klappon spetsialiseerunud madala ja keskmise rõhuga liblikventiilide, väravaventiilide, kuulventiilide, tagasilöögiklappide, erinevat tüüpi funktsionaalsete ventiilide, erikonstruktsiooniga ventiilide, kohandatud ventiilide ja torujuhtmete demonteerimisliidete väljatöötamisele ja tootmisele.See on ka suurte liblikklappide (DN 50 kuni 4500 mm) peamine tootmisbaas.


  • Eelmine:
  • Järgmine: